Bestuivingsvergoeding 2018

richtlijnen voor aantal bestuivingsvolken
voorbeeld voor een bestuivingsovereenkomst 

Onderstaand de adviesprijzen voor 2018. Deze prijzen moeten worden beschouwd als vergoedingen, die door de imker als richtlijn kunnen worden gehanteerd. ( Prijzen bepaald door de NBV – Nederlands Bijenhouders Vereniging ).

  • voor plaatsen bij open teelten: € 70,- per volk voor drie weken of minder, bij verlenging een toeslag van € 3,- per dag.
  • voor plaatsing bij bedekte teelten: € 35,- per volk per week.
  • voor bestuivingsobjecten, waarvoor in opdracht van de teler speciale volken worden aangehouden en ingezet, kunnen onderhands vergoedingen worden vastgesteld.
  • voor transport van de volken vanaf de bijenstal tot aan de teler kunnen kosten door de imker in rekening worden gebracht.
  • de imker kan een schriftelijke bestuivingsovereenkomst met de teler aangaan. Zie de link hierboven.

 

AANTAL BESCHIKBARE VOLKEN

Onze bij Apis Mellifera de Honingbij is een vliesvleugelig insect uit de familie bijen van het geslacht honingbijen. Wij hebben de Carnica Bijen.

Bestuiving is een belangrijke stap in de voortplanting van zaadplanten: de overdracht vanstuifmeelkorrels (waarin de mannelijke geslachtscellen of zelfs alleen de spermakernen worden gevormd) uit de helmhokjes van de meeldraad naar de stempel van de stamper. De stempel en stijl zit bovenop het vruchtbeginsel dat één of meer eicellen (vrouwelijke geslachtscel) bevat.

RICHTLIJNEN AANTAL VOLKEN

Appel en peer 2 volken
Pruim en kers 4 tot 6 volken
Braam en framboos 4 tot 6 volken
Aardbei 2 volken
Courgette 3 volken
Zaadteelt 2 tot 5 volken